Hiển thị một kết quả duy nhất

210,000
135,000
210,000
82,000
70,000
205,000410,000
195,000390,000