Hiển thị một kết quả duy nhất

210,000
205,000410,000
195,000390,000