Hiển thị một kết quả duy nhất

40,000200,000
35,000